Pověření k činnostem

  • Technická inspekce České republiky (TIČR) – oprávnění k montážím, opravám, revizím tlakových a plynových zařízení v plném rozsahu
  • Jaderné elektrárny – pověření k provádění revizí a zkoušek
  • Klasické elektrárny – pověření k výkonu inspekcí jako člen Inspekčního orgánu ČEZ
  • Ministerstvo životního prostředí – odborně způsobilé osoby i provádění zkoušek těsnosti podle § 39 odst.3a, 3b vyhlášky č. 450/2005 Sb. – „Vodní zákon“
  • Ministerstvo obrany – oprávnění k provádění montáží, revizí a zkoušek technických zařízení v resortu MO
  • Drážní úřad - oprávnění k provádění montáží, revizí a zkoušek technických zařízení v resortu MD