PLANTinspekta

PLANTinspekta je jednou z předních inspekčních a inženýrských společností v České republice s rozsáhlým portfoliem inženýrských, inspekčních a revizních činností. Rozsah služeb zahrnuje všechny aspekty klasické i jaderné energetiky, chemického průmyslu papírenství včetně managementu svařování a nedestruktivního testování,  a ochrany zdrojů podzemních vod.

Inspektoři PLANTinspekta s.r.o.  působí v oblasti zejména inspekcí vyhrazených zařízení (tlakových, plynových, elektrických) již od roku 1992 a vychází ze zkušeností vysoce kvalifikovaných inspektorů. Inspektoři společnosti PLANTinspekta s.r.o. jsou schopni provádět provozní prohlídky, připravovat investiční projekty i dozorovat výstavbu a rekonstrukce. Podílejí se na údržbě a spolupracují na nastavení sledování čerpání  životnosti technických zařízení. 

Inspektoři společnosti PLANTinspekta s.r.o. jsou kvalifikovaní podle EN ISO 9712: 2012 a jsou držiteli osvědčení od Organizace státního odborného dozoru  - Technickou inspekcí České republiky (TIČR) pro výrobu, údržbu a kontrolu vyhrazených technických zařízení.