Reference

Reference TOP periodické revize

ČEZ a.s.  Jaderné elektrárny.

Zajišťování revizí a zkoušek vyhrazených technických zařízení a činností v souladu s Vodním zákonem na jaderných elektrárnách Dukovany, Temelín  od roku 2005 do současnosti.

ČEZ a.s.  Klasické  elektrárny

Zajišťování revizí a zkoušek vyhrazených technických zařízení a činností v souladu s Vodním zákonem na Klasických elektrárnách ELE, EPR1, EPR2, ETU, EME v rámci akreditovaného inspekčního orgánu IO ČEZ a.s. od roku 1993 do současnosti.

ORLEN Unipetrol a.s.

Zajišťování revizí a zkoušek vyhrazených technických zařízení činností a činností v souladu s Vodním zákonem v chemických závodech Litvínov Petrochemie, Litvínov-rafinérie, Kralupy rafinérie . Činnosti pro oddělení Inspekcí v rámci projektu Umbrella a Help desk. Činnosti revizních techniků a techniků OTK při zajištění „zarážek“,  tlakové a těsnostní zkoušky od roku 1996 do současnosti.

Karlovarské minerální vody

Zajišťování činností revizí a zkoušek vyhrazených technických zařízení v závodech Mattoni, Kyselka, Aquila/Magnesia. od roku 2017 do současnosti.

Teplárenství

Zajišťování činností revizí a zkoušek vyhrazených technických zařízení v teplárnách a rozvodech tepla měst Kadaň, Žatec, Most, Postoloprty, Vejprty  atd. včetně zdrojů tepla  United Energy Komořany atd  od roku 1993 do současnosti

Menší provozovatelé

Výrobní podniky, průmyslové zóny, lokální zdroje tepla a energií pro stovku menších provozovatelů vyhrazených technických zařízení.

 

Reference TOP výstavba nových zařízení

2021 ANDRITZ Taurus Uruguay Paso delos Toros

Welding management, kompletace dokumentace u subdodavatele PMP Montex

2020-21 Jaderná elektrárna Temelín

Projekt výměny blokových sepárátorů, technický dozor investora včetně welding managementu, zpracování finální dokumentace, revizí a zkoušek.

2016- 2021 UNIPETROL/ IZOTECHNIK/ ROEZ/ SAM

Investiční akce při údržbě a investičních akcích  - PSP-VD, CCR, NRL, CLAUS, AVD, LPG, RR, HrBI, HrPE, HrPO, PENEX,FCC. Zajištění technického dozoru investora, welding management, nedestruktivní zkoušky, revize nádob, kotlů, elektrických a plynových zařízení, zvihadel a komínů.

2018-2021 BERTSCH

Nová kotelna v areálu UNIPETROL Welding management, kompletace dokumentace, schvalování uvedení do zkušebního provozu. Nedestruktivní zkoušky, revize nádob, kotlů, elektrických a plynových zařízení, zvihadel a komínů.

 TOP reference nových zařízení

2018-2020 TECHNIP /OMA polypropylen Unit PE3 – HDPE

Kompletace dokumentace, schvalování uvedení do zkušebního provozu plynových zařízení.

2016-2018 Technip- BV výroba instalace 4 ks pyrolýzních pecí

Supervise dodavatele pro oblast tlakových, plynových, elektro zařízení, zvihadel a komínů. Welding management, kompletace dokumentace, schvalování uvedení do zkušebního provozu.

2017-2019 Mondi Štětí

Projekt ECOFLEX – výstavba regeneračního kotle a posílení výkonu papírny, QA/QM management, welding management, kompletace dokumentace, schvalování uvedení do zkušebního provozu.

2016 Bilfinger nová vodíková stanice

Welding management, kompletace dokumentace, schvalování uvedení do zkušebního provozu. Revize nádob a plynových zařízení.

Jaderná elektrárna Temelín

Modernizace nízkotlaké turbíny  1000 MW - Škoda Doosan - kompletace dokumentace, schvalování uvedení do zkušebního provozu. Revize nádob a plynových zařízení.

Výstavba nových zdrojů ČEZ a.s.

Oblast tlakových, plynových zařízení, kompletace dokumentace, schvalování uvedení do zkušebního provozu
Tušimice  4x200 MW pro Vítkovice a.s. a Modřanská potrubní
Počerady CCGT 840MW  pro Škoda Praha Invest a SES Tlmače.
Ledvice 660MW nadkritický kotel pro ALSTOM
Prunéřov II 3x250MW pro Škoda Praha Invest 

United Energy Komořany a.s.

Nová instalace kotlů 10x 150t/h - RAFAKO Poland, konstrukční úpravy a následně periodické revize a hodnocení životnosti.
Externí inspektoři INTERTEK, ALSTOM, MOODY INTERNATIONAL, MOSTOSTAL, BUREAU VERITAS  atd