• Výrobní kontroly a zkoušky třetí nezávislou stranou. QA/QM management výrobků, montáží a staveb
 • Zákaznické přejímky a supervize u nových technických zařízení a investičních akcí, zejména dle PED 2014/68/EU (NV č. 219/2016 Sb.) potrubí, nádoby, kotle
 • Řízení a kontrola vypracování průvodní dokumentace pro úřední povolovací procesy tlakových zařízení, vypracování pasportů, revizních knih VTZ.
 • Technická due diligence a příslušná část kombinovaných služeb
 • Dozory Autorizovaným technikem ČKAIT
 • Materiálové rozbory s ohledem na degradace a zbytkovou životnost
 • Odborné služby, technické výkresy a poradenství v oblasti technických zařízení.

QA inspektoři oblast strojní/ elektro/stavební/

 • Tomáš Hořan
 • František Stainer
 • Vít Vorobel
 • František Jirota
 • Rudolf Varga
 • Karel Tržil

Petr Matěják

jednatel PLANTinspekta s.r.o.
 • Předseda Asociace pracovníků tlakových zařízení (ATZ)
 • Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví - Česká agentura pro standardizaci
 • Člen komise TNK 101 Kotle – vyhrazená tlaková zařízení
 • Člen komise TNK 91 Tlakové nádoby a zařízení chemického průmyslu
 • Člen komise TNK 90 Kotle ústředního vytápění
 • Člen koordinační komise Úřadu normalizace pro Autorizované osoby k NV 119/2016 Sb. a 219/2016Sb.- 2014/68/EU -Pressure equipment directive PED
 • Člen akreditovaného Inspekčního orgánu pro technická zařízení ČEZ a.s.
 • Člen sekce pro vyhrazená technická zařízení Hospodářské komory ČR
 • Revizní technik tlakových a plynových zařízení
 • Odborně způsobilá osoba dle Vodního zákona