• Materiálová identifikace, spektrální analýza materiálů (PMI)
 • Nedestruktivní zkoušky (VT, PT, MT, UT, UTT)
 • Detekce úniků látek (ultrazvukové, termovizní, specializované detektory)
 • Provedení revizí a zkoušek kotlů a tlakových nádob dle Vyhlášky 18/1979 Sb. ;  ČSN 07 0710 a ČSN 69 0012, Vyhláška 91/1993 Sb.
 • Provedení revizí a zkoušek vyhrazeného plynového zařízení dle Vyhlášky 21/1979 Sb. a 85/1978 Sb.
 • Provedení revizí a zkoušek jaderných zařízení dle Vyhlášky 358/2016 Sb.
 • Zkoušky těsnosti dle „Vodního zákona“ 254/2001 Sb. a Vyhlášky 450/2005 Sb. – OZO
 • Kontroly a zkoušky potrubí dle ČSN EN 13480 a jeho součástí
 • Školení obsluh tlakových a plynových zařízení, kotelen. Školení topičů kotlů I-IV třídy, vzdělávání personálu.

Revizní technici:

 • Jan Říha
 • Jakub Forgáč
 • Ondřej Valenta
 • Ondřej Němeček
 • Martin Slíva
 • Aleš Chvojka
 • David Myšička
 • Štěpán Sýkora
 • Martina Bělohradská

 

Petr Machník

Area Manager - Orlen Unipetrol area